top of page

Programy Recharge

Oč se jedná?

Recharge S 

Cílená, intenzivní, dlouhodobá a individuální práce se sportovci pohybujícími se ve vrcholné fázi své sportovní kariéry a uvažujícími o jejím ukončení, kteří hledají novou životní vizi (spolupráce s ČOV v rámci programu Duální kariéra).

 

Recharge M

Cílená, intenzivní, dlouhodobá a individuální práce a péče o mentální a osobnostní rozvoj příslušníků ozbrojených složek v průběhu aktivní služby a při jejich zamýšleném / plánovaném ukončení aktivní služby a přechodu do civilního prostředí.

Proč? 

Protože „jednou profesionál, vždycky profesionál“.

Odvaha, čestnost, bojovnost, týmový duch, disciplína, cílevědomost, vytrvalost, připravenost vést a ochota následovat - to je jen zkrácený výčet osobnostních rysů bojovníka či sportovce, které jsou vysoce ceněny v každém prostředí. Vojenském, bezpečnostním, sportovním i „běžném civilním“.

Profesionalita není jen o kvalitě výkonu dané profese, ale především o životním přístupu. Vydali jste se na cestu mistrovství a ta, podle mého názoru i vlastní zkušenosti, nekončí uzavřením jedné profesní kariéry. Naopak otevírá nejširší prostor k realizaci nových záměrů v profesním i osobním životě.

Vstupem na dráhu a výkonem činnosti vojenského či bezpečnostního profesionála  a profesionálního sportovce jste měli možnost naplňovat, či dosud naplňujete, své cíle v souladu s vnímáním životního poslání. Za to vám patří obrovský dík a respekt. Dík za pocit bezpečí a respekt za inspiraci v podobě neustálého vystavování se tlaku na mentální i fyzický výkon a prokazování vysoké mentální i fyzické odolnosti a posouvání limitů.

 

Vzhledem k náročnosti a požadavkům vašich profesí na extrémní výkony je pochopitelné, že kariéra bojovníka či vrcholového sportovce má své časové omezení. Je to fakt, se kterým je třeba počítat a připravit se na situaci přechodu z aktivní služby či  z prostředí vrcholového sportu do prostředí „civilního“ a s tím spjatými psychickými nároky.  Ať už je důvodem věk, zdravotní aspekty, zranění či změna osobních priorit a osobnostní vývoj.

 

Tento přechod pro vás nemusí být stresorem a krokem do neznáma a už vůbec ne krokem zpět, byť se jedná o obrovskou změnu. Právě vzhledem k již zmiňovaným osobnostním kvalitám profesionála, díky kterým jste uspěli při výkonu náročné vojenské/policejní profese či ve vrcholovém sportu, máte naopak vysoké šance zářit i ve své druhé kariéře.

Vaše profesionální kvality a vytrvalost na cestě k dosahování mistrovství v aktuální profesi vám budou přínosné – a z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že jsou celkem snadno přenositelné – také v novém prostředí, kam směřujete.

Nová kariéra není hrozba, kterou je třeba porazit. Je to výzva a příležitost, kterou lze přijmout, připravit se na ni a využít ve svůj prospěch a posunout se na své mistrovské cestě na další stupeň a stejně jako jste dodávali pocit bezpečí či radosti z vítězství, vaše poslání žije dál. Jen v jiné podobě…

 

Jak?

Na osobní úrovni vám chci být, s využitím postupů mentálního koučinku, nápomocen na vaší cestě kariérního i osobnostního vývoje:

  • vytvořením atmosféry důvěry plynoucí ze vzájemného respektu pro oboustrannou otevřenost k práci se změnou a proměnou v profesním i osobním životě

  • prací s mentálním nastavením / odpoutáním se od starých vzorců a limitů či předsudků

  • hledáním a nalezením odpovědí na otázky ve vztahu k vašemu proč, jak a kde užitečně uplatnit vaše současné kvality v nové profesi

  • nasměrováním v případě potřeby doplnění či aktualizace kompetencí

  • hledáním a nalezením nové osobní i profesní vize a nastíněním postupů k její realizaci

Potom sami už moc dobře víte, co dělat. Právě proto, že jste PROFESIONÁLOVÉ.

 

Na systémové úrovni v rámci Programu Recharge iniciujeme v oblasti péče spjaté s kariérní změnou dlouhodobou spolupráci s příslušnými institucemi.

bottom of page