top of page


S.E.A.L.

 

underwater-8036485_1280.jpg
S.E.A.L.

Oč se jedná?

      S.E.A.L. (Seek Enhanced Alpha Life) – individuální transformační program sebepoznání a komplexního osobnostního rozvoje s důrazem na kultivaci fyzického, mentálního, emocionálního a intuitivního potenciálu a jejich vzájemnou integraci.

      Program je koncipovaný jako cesta k nalezení a uvědomění si vlastních životních hodnot, identifikaci zájmů a formulaci vize a z ní pramenící mužskou energii. 

      Potkat se můžeme uvnitř nebo v terénu - v přírodě nebo třeba při střílení z luku nebo jiných aktivitách dle vašeho vnitřního nastavení.

Témata: zdraví a fyzický výkon, sebedůvěra, práce se strachem a změnami, změna myšlenkových modelů, osobní růst.

Proč?

      Abychom probudili nebo znovu objevili bojovníka, který dřímá v každém z nás a kultivovali v sobě kvality na cestě osobního mistrovství a autentického života.

 

      V průběhu života jednou či vícekrát dojdeme do fáze, kdy začneme vnímat stagnaci, úbytek mentální, emocionální či fyzické energie a objeví se pochybnosti o smyslu našeho počínání. Může se jednat o vztahy, profesi či jiné oblasti našeho života – byť byly dříve plně v souladu s našimi tehdejšími hodnotami či vizí. Ale všichni v procházíme přirozeným vývojem. Dříve bohatý život ztrácí šťávu a z nás se namísto jeho tvůrců stávají jen aktéři, v horším případě kompars či přihlížející.

      Nacházíme se na rozcestí, kdy snadnější cesta vyžaduje jen vytrvat, držet směr a dál existovat v mašinerii, která byla dříve naplněním našeho života. My i okolí se měníme, přesto se stále držíme zajetých kolejí, které už ale nikam nevedou. Odmítáme si přiznat frustraci, věnovat si čas na sebe a nevidíme jinou možnost, přestože kam jen ze své zlaté klece, která už dávno ztratila lesk, dohlédneme, je jen bláto a prach.

 

      Cesta druhá znamená zastavit se a zreflektovat svou současnou situaci. Což vyžaduje čas a sílu k sebepoznání, identifikaci současných hodnot a zájmů či cílů. Pozitivním výstupem bude změna směru, ochota a připravenost udělat krok do nejistoty. Nedílnou součástí pak spousta vnitřní práce a trpělivosti. Před námi je zatím mlha s občasným probleskem jasu jako znamení příležitosti znovu se nadechnout a naslouchat a nechat se vést svým vnitřním hlasem. Hlasem bojovníka vědomého si své sebe sama, své síly - Bojovníka s novou VIZÍ a životní energií.

 

      Muž – Bojovník –směřuje svou tvořivou energii k naplnění vlastní vize. Je také ale připraven a schopen uvědoměle udeřit rychlostí blesku a silou hromu, je-li třeba. Přesto plně ovládá svůj vztek a neplýtvá energií. Naplno miluje a chrání svou ženu a nejbližší a podá pomocnou ruku a podpoří činem a radou své dcery a syny i ostatní na jejich vlastní životní cestě Bojovníka.

 

Jak?

      Cesta vpřed vede skrze nás samé. Jen je třeba seznámit se s vhodnými metodami, důkladně je poznat, osvojit si je a hlavně praktikovat na denní bázi. Rád vám na této cestě budu stát po boku jako průvodce, mentor či inspirátor, abyste se na ní nezastavili nebo neztratili, ale udržovali směr a úspěšně dorazili objevení své vize a jejímu naplnění.

 

Celostní transformace a osobnostní růst v mém pojetí vychází z konceptů kognitivního managementu:

-       Profesionalita (jakožto dlouhodobý záměrný proces dosahování nejvyššího potenciálu) ve všech rovinách bytí – osobní, profesní, systémové

-       Práce s užitečnou změnou a proměnou (jakožto vědomé vystavování se výzvám, hledání cest jejich překonání a využití nových schopností a zkušeností v dalších situacích

 

Oba koncepty se navzájem prolínají, navazují na sebe a zasahují čtyři hlavní aspekty našeho života:

-       Fyzický - zlepšení zdraví a fyzické výkonnosti

-       Mentální – práce s různými formami strachu a odstranění mentálních zkreslení

-       Emocionální – identifikace a práce na uzdravení emočních zranění

-       Intuitivní – seznámení se s potenciálem celostní inteligence

      se záměrem jejich dlouhodobé harmonizace na kvalitativně i kvantitativně se zvyšujících úrovních a utváření komplexní osobnosti směřující k definici své vize a jejího naplnění

 

      Každý z uvedených aspektů utváří a ovlivňuje naši osobnost a cílenou prací na nich otevíráme prostor pro jejich kultivaci a v průběhu času k exponencionálnímu osobnostnímu růstu.

bottom of page